Helder-calciet

Gouwepeer's stenen en kristallen: Helder Calciet
Helder calciet is een ‘allesgenezer’, vooral als elixer. Het is een krachtige
ontgifter. Op fysiek niveau werkt het antiseptisch en op de verfijnde niveau’s
reinigt het alle chakra’s en brengt ze op één lijn, zowel de hogere als de lagere.
Helder calciet met regenbogen bengt grote verandering teweeg. Dit kristal zorgt voor
genezing van de ziel en geeft de verfijnde lichamen nieuwe kracht en opent en
verheldert de innerlijke en uitwendige ogen. In de afgelopen periode zijn de krachten
van calciet enorm toegenomen in kwaliteit, energie en kracht. Het is net alsof een hoger
niveau van de calcietsoort geopend is, waardoor we nog meer baat kunnen en mogen hebben
bij de zachte, liefdevolle krachten van deze steen. Helder Calciet heeft hierdoor een
meerwaarde gekregen voor ons ascensieproces en ook die van Moeder Aarde. Je ziet dit ook
‘fysiek’ terug in de nieuwe calcietkristallen die in deze tijd gevonden worden, ze zijn
veel helderder en stralender, met vaak inwendige regenbogen.